Navigeeri sisualale
12.06.2024

Kommentaar kriminaalmenetlusele seoses parkimistasude puudujäägiga

Kuna käimas on kriminaaluurimine, saame hetkel avaldada juhtunust vaid üldiseid fakte ning siseauditiga ilmnenud teavet. 

AS-i Tallinna Lennujaam 2024. aasta alguses toimunud siseauditi käigus tuvastati parklate maksemasinatega seotud puudujääk summas 1,3 miljonit eurot. Kahju lennujaamale on tekitatud kümne aasta jooksul. Ühe lennujaama töötaja suhtes, kellega juhtunu ilmsiks tulemisel lõpetati tööleping, on algatatud kriminaalmenetlus ja lennujaam on esitanud tsiviilhagi endise töötaja ja nelja täiendava isiku vastu, kes ei olnud lennujaamaga töösuhtes. 

Juhtunu täpsete asjaolude väljaselgitamisega tegeleb Politsei- ja Piirivalveamet. Lennujaam on teinud ja teeb jätkuvalt uurimisega seotud asutustega igakülgset koostööd, et juhtunust täielik ülevaade saada. Loodame saada kriminaaluurimise tulemusena vastused küsimustele ja sedagi, et kõik otseselt asjaga seotud isikud võetakse vastutusele. Loodame omastatud vara tsiviilhagi kaudu tagasi saada. 

Oleme saanud väga valusa õppetunni. Olukord sai võimalikuks kahe riskiteguri koosmõjus – halbade kavatsustega inimesed ja puudulik koostöö parklasüsteemi haldus- ja hooldusteenuse osutajaga AS-ga Alarmtec. Juhtunu ilmsiks tulemise järel oleme muutnud mitmeid protsesse, tugevdanud kontrollmehhanisme ning vaadanud üle koostöö põhimõtted koostööpartneritega.  

Meie ettevõttes on kinnitatud hea ärieetika põhimõtted, mis ütleb, et kõik töötajad peavad tegutsema eetiliselt, vastutustundlikult ja seadusi järgides ning kaitsma äriühingu head nime ja mainet. Ettevõttes viiakse läbi regulaarseid siseauditeid, on loodud siseaudiitorite vihjeliin ja kontsernis kehtib nulltolerantsi põhimõte igasuguse ebaeetilise käitumise osas. Kõik lennujaama töötajad läbivad enne tööle asumist Kaitsepolitsei taustakontrolli ning käesoleva aasta algusest viiakse läbi regulaarseid kontrolle terve töösuhte jooksul. 

Hoolimata sellest, et lennunduses ja lennujaama igapäevatöös on palju reegleid ja protseduure, mida tuleb järgida, ei ole ükski süsteem ega ettevõte kaitstud pahatahtlike inimeste eest. 

Uudised ja teadaanded