Navigeeri sisualale

Passikontroll & toll

Nii rahvusvaheliste kui ka kodumaiste lendude puhul peavad kõik reisijad nii lennule registreerimisel kui ka lennuki pardale minekul esitama kehtiva isikutunnistuse. Lennates sihtpunkti, mis ei kuulu Schengeni õigusruumi, tuleb reisijal läbida ka passikontroll.

Hea teada

ID-kaart & pass

Eesti siselendudel on aktsepteeritavad reisidokumendid ID-kaart ja pass.

Rahvusvahelistel lendudel on aktsepteeritavad reisidokumendid ID-kaart (Euroopa Liidu piires) ja pass.

Schengeni piirieeskirja kohaselt peab kolmanda riigi kodanikul ELi liikmesriigi territooriumile sisenemisel olema kehtiv reisidokument, mis annab talle õiguse piiri ületada. Välispiiri ületamisel peab reisidokument kehtima vähemalt kolm kuud pärast liikmesriikide territooriumilt lahkumise kavandatavat kuupäeva. Reisidokument peab olema väljastatud viimase kümne aasta jooksul.

Kas reisidokumendid on korras?

Palun kontrolli juba reisi broneerides oma reisidokumendi kehtivust ja seda, kas see vastab sihtriiki sisenemise nõuetele. Uuri välja, kas on vaja taotleda viisat sisenemiseks sihtriiki või ka riiki, kus reisi jätkamiseks tuleb ümber istuda teisele lennukile. Lisainfot selle kohta leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Eesti kodanike siseriiklik reisimine

Kõik reisijad peavad lennule registreerumisel ja pardale minnes esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi, olenemata sellest, kas lend on rahvusvaheline või riigisisene. Lennates sihtkohta väljaspool Schengeni ala, peavad reisijad läbima ka passikontrolli.

Eesti välismaalase passi omanik

Reisides tuleb kaasas kanda nii välismaalase passi kui ka Eesti elamisluba tõendavat dokumenti. Uutes välismaalase passides ei ole enam elamisluba tõendavat kleebist, mistõttu peab reisil kaasas olema nii pass kui ka elamisluba tõendav ID-kaart.


Passikontroll 

Passikontroll tuleb läbida, saabudes riigist või lennates riiki, mis ei kuulu Schengeni õigusruumi (nt Egiptus, Suurbritannia, Türgi, Küpros jne). Passikontrolli teeb Politsei- ja Piirivalveamet.

Kuidas automaatset piirikontrolli läbida?

Automaatset piirikontrolli saavad kasutada reisijad, kes on Euroopa Liidu või Schengeni viisaruumi riikide kodanikud või Eesti Vabariigi elamisloa omanikud, vähemalt 12-aastased ja omavad kehtivat e-passi.

  • Astu jalajälgede kujutisele.
  • Pane pass dokumendifoto allpool skännerile.
  • Hoia parem käsi passi peal ja vaata ekraani suunas.
  • Head reisi!

Toll ja käibemaksutagastus

Tallinna Lennujaamas teostab tolliprotseduure Maksu- ja Tolliamet. Maksu- ja Tolliameti ametnike pädevusse kuulub reisijate kontroll ja järelevalve keelatud kaupade maale toomise üle. Samuti kinnitavad tolliametnikud käibemaksu tagastuse saamiseks ostetud kaupade müügikviitungi.

Toodete import

Tallinna Lennujaamas teostab tolliprotseduure Maksu- ja Tolliamet. Maksu- ja Tolliameti ametnike pädevusse kuulub reisijate kontroll ja järelevalve keelatud kaupade maale toomise üle. Teostatakse pistelist kontrolli keelatud ainete ja kaupade leidmiseks.

Tollieeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikides liikuvatele reisijatele ja nendele reisijatele, kes saabuvad liikmesriikidesse väljastpoolt Euroopa Liitu, on erinevad. Lisainfot piirangute kohta saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Eesti Maksu- ja Tolliamet soovitab enne välisriigist koju naasmist kontrollida eri kaupade suhtes kehtivaid koguselisi piiranguid. Samuti on soovitatav enne välismaale reisimist tutvuda välisriigi reeglitega, sest eri riikides võivad maale viidavad kogused erineda.

Käibemaksutagastus – see on imelihtne

Reisijal, kelle elukoht on väljaspool Euroopa Liitu, on õigus tagasi saada ostusummas sisalduv käibemaks juhul, kui ostetud kaubad võetakse Euroopa Liidust lahkudes endaga kaasa. Tagastatavast lõppsummast arvestatakse maha teenustasu.

Tallinna Lennujaama kaudu Euroopa Liidust lahkudes saab käibemaksu tagasi nii:

1. Käibemaksutagastusega müügikviitung

Tasudes kaupluses ostude eest, küsi müüjalt kviitung.

2. Tolli kinnitus

Ostetud kaubad tuleb Euroopa Liidust välja viia kasutamata kujul.

A) Kui paigutad ostetud kauba registreeritud pagasisse: pöördu enne lennule registreerimist kaupade kontrolliks tollipunkti (asub saabuvate reisijate ukse kõrval). Näita tolliametnikule ette oma ostud, pass ja kviitung(id) ning ametnik kinnitab kaupade ekspordi kviitungil.

B) Kui võtad ostetud kauba kaasa käsipagasis: pärast lennule registreerimist ja julgestuskontrolli läbimist võta kaupade kontrolli läbiviimiseks ühendust tolliametnikega, kasutades selleks ettenähtud sisetelefoni, mis asub 4. ja 6. värava vahelisel alal. Näita tolliametnikule ette oma ostud, pass ja kviitung(id) ning ametnik kinnitab kaupade ekspordi kviitungil.

3. Raha kätte

Käibemaksutagastusi makstakse välja pärast julgestuskontrolli 3. väravas asuvas valuutavahetuspunktis CHANGE IT. Kui esitad teenindajale tollitempliga varustatud käibemaksutagastusega müügi kviitungi(d) koos oma passiga, kantakse tagastatav summa Sinu krediitkaardile või makstakse välja sularahas. Täielik nimekiri kõikidest tagastuspunktidest.