Navigeeri sisualale

Info pagasi kohta

Enne reisi tuleks alati hoolikalt järele mõelda, mida pakkida käsipagasisse ja mida registreeritud pagasisse.

Euroopa Liidus on reeglid käsipagasis keelatud esemete kohta üldiselt ühtlustatud. Üksikasjades võivad need eri lennufirmade ja riikide puhul siiski pisut erineda. Et saada teada, kas teatud ese on sinu lennul lubatud võtta käsipagasisse või mitte, soovitame võtta ühendust oma lennufirmaga.

Lennufirmadel on pagasi osas erinevad reeglid ning lisaks kehtivad pagasile mitmed rahvusvahelised piiranguid. Sekelduste vältimiseks lennujaamas vii end enne kohvrite pakkimist kurssi kõigi reeglite ja nõuetega.

Käsipagasi reeglid

Kõige tähtsam

Õhusõiduki salongi on keelatud võtta esemeid, mis võivad ohustada õhusõidukit, reisijaid või meeskonnaliikmeid. Pagas ei tohi sisaldada kergesti süttivaid, tuleohtlikke, plahvatusohtlikke, söövitavaid, mürgiseid ega muul viisil ohtlikke aineid või esemeid.

Käsipagasi KKK

Mis on käsipagasis keelatud?

Allpool esitatud nimekiri on näitlik ja üldistav ega pruugi sisaldada kõiki keelatud esemeid. Seepärast tasub kahtluse korral pakkida ese registreeritud pagasi hulka või võtta ühendust Tallinna Lennujaama infoga telefonil (+372) 605 8888, e-posti teel [email protected] või oma lennufirmaga. Vaata ka registreeritud pagasi reegleid allpool.

Enimlevinud reisijate käsipagasist leitud esemed, mis on käsipagasis keelatud:

 • metallist heegelnõelad, kudumisvardad ja küüneviilid
 • žiletiterad
 • metallist pika terava otsaga kamm
 • tulemasin (kaasas võib olla ainult üks tulemasin, mis ei oleks pandud käsipagasisse ega registreeritud pagasisse)
 • käärid, mis mõõdetuna ühenduspunktist on pikemad kui 6 cm
 • noad, mille tera on pikem kui 6 cm
 • tööriistad (näiteks Leatherman multitööriist)
 • ilutulestik, säraküünlad (keelatud ka registreeritud pagasis)
 • matkagaas, pipragaas (keelatud ka registreeritud pagasis)
 • liitiumaku (sh akupank), mille energiahulk on üle 100 Wh ( kuni 160 Wh on lubatud vaid lennufirma eriloaga). Akude kohta loe täpsemalt KKK rubriigist.
 • laskemoon (näiteks padrunid)
 • mängupüstol
 • korgitser


Keelatud esemete kategooriad

Püssid, tulirelvad ja muud lendkehasid tulistavad esemed

Seadmed, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks lendkehade tulistamise teel, sealhulgas:

 • iga liiki tulirelvad, näiteks püstolid, revolvrid, vintpüssid, haavlipüssid
 • mängupüssid, tulirelvade mulaažid ja jäljendatud tulirelvad, mida on võimalik ekslikult pidada pärisrelvadeks
 • tulirelvade koostisosad, välja arvatud teleskoopsihikud
 • suruõhu- ja CO2-püssid, näiteks püstolid, õhupüssid, vintpüssid ning vedrupüssid ja –püstolid; – raketipüstolid ja stardipüstolid
 • vibud, ammud ja nooled
 • harpuun- ja allveepüssid
 • kadad ja katapuldid

Lõhke- ja süüteained ning lõhke- ja süüteseadeldised

Lõhke- ja süüteained ning -seadeldised, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • laskemoon
 • sütikud
 • detonaatorid ja süütenöörid
 • lõhkeseadeldiste mulaažid või jäljendatud lõhkeseadeldised
 • miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon
 • ilutulestik ja muu pürotehnika
 • suitsupadrunid ja suitsupommid
 • dünamiit, must püssirohi ja plastilised lõhkeained
 • akud võimsusega üle 160 Wh

Terava otsa või terava servaga esemed

Terava otsa või terava servaga esemed, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks, sealhulgas:

 • raiumiseks mõeldud esemed, näiteks kirved ja lihunikunoad
 • jääkirved, -kirkad ja –noad
 • žiletiterad
 • kartonginoad
 • noad pikema teraga kui 6 cm
 • käärid pikema teraga kui 6 cm mõõdetuna alates ühenduspunktist
 • terava otsa või terava servaga võitlusspordivarustus
 • mõõgad ja saablid
 • metallist heegelnõel ja kudumisvardad

Tööriistad

Tööriistad, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • raudkangid
 • puurid/trellid ja nende osad, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektritrellid
 • tööriistad pikema tera või varrega kui 6 cm, mida saab kasutada relvana, näiteks kruvikeerajad ja peitlid
 • saed, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektrisaed
 • leeklambid
 • naela- ja needipüstolid

Uimastusvahendid

Seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud uimastamiseks või liikumisvõimetuks tegemiseks, sealhulgas:

 • elektrišokivahendid, näiteks elektripüstolid, elektrišoki noolepüstolid ja elektrinuiad
 • vahendid loomade uimastamiseks ja tapmiseks
 • tegutsemisvõimetuks muutvad kemikaalid, gaasid ja pihustusained, näiteks ärritavad gaasid, pipragaasid, pisargaasid, happegaasid ja loomatõrjevahendid

Nürid esemed

Esemed, millega lüües on võimalik tekitada tõsine vigastus, sealhulgas:

 • pesapalli ja pehmepalli (softball) kurikad
 • kurikad ja nuiad, näiteks kumminuiad
 • võitlusspordivarustus

Vedelike ja toidu pakkimine käsipagasisse

Lennundusjulgestuses mõeldakse vedelike all:

 • täiesti vedelaid tooteid (näiteks joogid ja parfüümid)
 • pastasid, kreeme, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid ja kuivi segusid ning aerosoolmahuteid.

Seega kuuluvad lennureisija jaoks vedelike hulka ka hambapasta, juuksegeel, habemeajamisvaht, supid, siirupid, võileivamäärded ja muud samalaadse konsistentsiga tooted. Vedelikeks liigitatakse kõik toiduained, mis ei ole tahked.

Tallinna lennujaamas on keelatud käsipagasis lennuki salongi kaasa võtta vedelikke, aerosoole ja geele, mis on suuremas kui 2 liitrises või samaväärse mahutavusega üksikpakendis. See keeld ei kehti ravimitele ega eridieettoidule.

Käsipagasisse on lubatud võtta:

 • vedelikke, mis on kuni 2 liitrise või samaväärse mahutavusega üksikpakendites
 • aerosoole, mis on kuni 500 milliliitrise mahutavusega üksikpakendites ning kokku maksimaalselt 2 liitrit
 • ravimeid ja eridieettoitu (sealhulgas imikutoit). Et need vaadatakse läbi, soovitame pakkida vedelal kujul ravimid ja eridieettoidu nii, et neid oleks lihtne julgestustöötajale esitlemiseks korraga käsipagasist välja võtta
 • süstlaid ja süstlanõelu (kindlasti jälgige, et süstlanõel ei ületaks 6 cm)

Hea teada!

Enne lennureisile asumist oma kohvreid pakkides soovitame pöörata tähelepanu alljärgnevale:

 • Paki oma pagas ise!
 • Ära võta edasi toimetamiseks endaga kaasa esemeid ega asju võõrastelt, hoolimata siirast soovist kedagi aidata!
 • Tee kindlaks pakitavate asjade sisu ja koostis, veendumaks, et need ei sisalda keelatud esemeid või aineid!
 • Ära jäta oma pagasit järelevalveta!

Tähelepanu!
Julgestustöötajale jääb alati õigus hinnata eseme ohtlikkust ja mitte lubada keelatud esemete loetelus nimetamata esemeid lennuki pardale, kui neid on võimalik kasutada vigastuse tekitamiseks. Kui kahtled, kas ese on käsipagasis lubatud, siis paiguta see pigem registreeritud pagasisse või võta ühendust lennujaama infoga telefonil (+372) 605 8888 või oma lennufirmaga.

Julgestuskontrollis kontrollitakse vedelikke spetsiaalse seadmega ning mõnikord võib tekkida vajadus vedelike mahuti avada, et teha täiendav kontroll. Julgestustöötajale jääb alati õigus otsustada esemete, sh vedelike mittelubamist õhusõiduki pardale.

Käsipagasi KKK

Pagasit ette valmistama hakates vaata igaks juhuks üle KKK rubriik – sealt leiad korduma kippuvad küsimused käsipagasi kohta. 


Registreeritud pagasi reeglid

Kõik esemed, mida on keelatud võtta käsipagasisse, paki oma äraantavasse pagasisse.

Registreeritud ehk nn äraantavas pagasis keelatud esemed

Registreeritud ehk nn äraantavas pagasis on keelatud vedada lõhke- ja süüteaineid ning lõhke- ja süüteseadeldisi, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • laskemoon*
 • sütikud
 • detonaatorid ja süütenöörid
 • miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon
 • ilutulestik ja muu pürotehnika (näiteks säraküünlad)
 • suitsupadrunid ja suitsupommid
 • dünamiit, must püssirohi ja plastilised lõhkeained

*Erandina võib reisija registreeritud pagasis vedada tsiviilkäibes lubatud tulirelvade laskemoona tingimusel, et:

 1. laskemoona vedu toimub Lennundusseaduses ja Relvaseaduses sätestatud korrale
 2. laskemoona sissetoimetamine sihtkohariiki on lubatud
 3. askemoona vedu toimub vastavalt lennuettevõtja reeglitele

Ohtlike ainete nimekiri

Pagasit ette valmistama hakates soovitame üle vaadata ka ohtlike ainete nimekirja ja vajadusel küsida nõu oma lennuettevõtjalt. Näiteks ei ole registreeritud pagasis lubatud vedada:

 • akupankasid
 • tulemasinaid
 • e-sigarette
 • Zippo gaasi
 • pipragaasi
 • CO2 balloone

Lisaküsimused registreeritud pagasi reeglite kohta soovitame edastada Transpordiametile e-posti aadressil info[at]transpordiamet.ee. 


Mure pagasiga Tallinnasse saabumisel?

Maandusid Tallinna lennujaamas, kuid sinu pagas ei ole jõudnud pagasilindile või on saanud kahjustada?