Navigeeri sisualale

Privaatsuspoliitika

Kes me oleme?

AS Tallinna Lennujaam väärtustab enda kliente ja töötajaid ning teeb kõik selleks, et nende isikuandmed oleksid seaduslikult ja turvaliselt töödeldud, sealhulgas kaitstud volitamata juurdepääsu ja edastamise eest. AS Tallinna Lennujaam töötleb isikuandmeid järgnevate põhimõtete alusel.

 • Isikuandmete töötlemisel lähtub AS Tallinna Lennujaam Eestis kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest. Andmeid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik lepingute täitmiseks ja klientide teenindamiseks;
 • AS Tallinna Lennujaam järgib oma igapäevategevuses isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise põhimõtteid.
 • AS-i Tallinna Lennujaam töötajad on isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise kohustusest teadlikud ning vastutavad selle täitmise eest.
 • AS Tallinna Lennujaam töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmed on piisavad ja asjakohased ega ole nende töötlemise eesmärkide suhtes liiased.
 • AS-i Tallinna Lennujaam jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine klientide teenindamiseks ülioluline. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse.
 • AS Tallinna Lennujaam kaitseb talle usaldatud isikuandmeid igasuguse volitamata või ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest.
 • AS Tallinna Lennujaam rakendab isikuandmete kaitse tagamiseks asjakohaseid füüsilisi, organisatoorseid ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
 • AS Tallinna Lennujaam ei edasta isikuandmeid (sh salvestisi) teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktist või andmete edastamiseks on andmesubjekt andnud enne nõusoleku või kui andmete edastamine on vajalik punktis 11 nimetatud töötlemise eesmärkide täitmiseks.
 • Lennuettevõtjale esitatud isikuandmete osas on AS Tallinna Lennujaam volitatud töötleja ning kohustub rakendama lennuettevõtjaga sõlmitud lepingust tulenevaid andmekaitsenõudeid ja -tingimusi. Reisijal on õigus pääseda ligi enda isikuandmetele ja saada tehtud toimingute kohta lennuettevõtja kaudu väljavõtteid. Samuti on reisijal õigus enda isikuandmeid vaadata ja valed andmed parandada või nõuda paranduste tegemist, pöördudes selleks lennuettevõtja poole.
 • Kui reisija on esitanud oma isikuandmed AS-ile Tallinna Lennujaamal, on tal võimalik saata e-posti aadressile [email protected] digitaalselt allkirjastatud päring.
 • Lennundusjulgestuse ja -ohutuse ning parema klienditeeninduse tagamiseks, töötleb AS Tallinna Lennujaam oluliste telefoninumbrite kõnesid. Valvekaamerate pilti töödeldakse lennundusjulgestuse ja -ohutuse ning isikute ja vara kaitseks.
 • Telefonikõnede ja valvekaamerate pildi salvestisi töötleb ja säilitab AS Tallinna Lennujaam oma andmekogudes.
 • Salvestatud telefonikõnesid säilitab AS Tallinna Lennujaam üks aasta ja valvekaamerate pilti 31 päeva.
 • Vahejuhtumite ja intsidentidega seotud isikuandmeid, sh telefonikõnede ja valvekaamerate pildi salvestisi, säilitab AS Tallinna Lennujaam vajalike menetlustoimingute jaoks erandkorras viis aastat. Pärast tähtaja möödumist andmed kustutatakse.
 • AS-i Tallinna Lennujaam veebiaadress on: https://airport.ee.
 • Veebilehel airport.ee kuvatud ilmastiku andmed pärinevad Estonian Environment Agency’s Ilmateenistuse lehelt https://www.ilmateenistus.ee

Kriisiolukorras teavitamine

Kriisiolukorras töötleb Tallinna Lennujaam töötajate ja koostööpartnerite töötajate teavitamiseks (SMSi vahendusel) isikuandmeid (nimi, telefoninumber, ametikoht) õigustatud huvi (IKÜM art 6(1)(f) alusel. Seda eesmärgiga tagada turvalisus ja kriisi korral võetavate meetmete ja protsesside sujuv toimimine. SMS teavitusi aitab vahendada Telia Eesti AS. Isikul on õigus tutvuda tema isikuandmeid puudutava andmetöötluse õigustatud huvi analüüsiga. Õigustatud huvi analüüsiga tutvumiseks palume edastada sellekohane pöördumine e-posti aadressile [email protected]

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, kogume rämpsposti tuvastamise hõlbustamiseks kommentaarivormis kuvatavaid andmeid ning ka külastaja IP-aadressi ja brauseri kasutajaagendi stringi.

Sinu e-posti aadressist loodud anonüümne viide (hash) võidakse saata teenusele Gravatar, et näha, kas te seda kasutate. Gravatari teenuse privaatsuspoliitika on saadaval siin: https://automattic.com/privacy/. Pärast sinu kommentaari kinnitamist on su profiilipilt sinu kommentaari kontekstis avalikkusele nähtav.

Meedia

Kui laadid pilte veebisaidile üles, peaksid vältima piltide üleslaadimist koos sisseehitatud asukohateabega (EXIF GPS). Veebisaidi külastajad saavad alla laadida ja välja võtta asukohateavet piltidest veebisaidil.

Küpsised

AS-i Tallinna Lennujaam veebileht kasutab parema kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid. Küpsiste töötlemisest saab veebilehe külastaja loobuda igal ajal, muutes veebibrauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

Kui jätad meie veebilehele kommentaari, lubad oma nime, e-posti aadressi ja veebisaidi küpsistesse salvestamise. Need on sinu mugavuse huvides, et te ei peaks uue kommentaari jätmisel oma andmeid uuesti sisestama. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Kui külastad meie sisselogimislehte, seadistame ajutise küpsise, et teha kindlaks, kas sinu brauser aktsepteerib küpsiseid. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ja see visatakse ära pärast brauseri akna sulgemist.

Sisselogimisel seadistame ka mitu küpsist, et salvestada sinu sisselogimisandmed ja ekraanikuvavalikud. Sisselogimisküpsised kestavad kaks päeva ja ekraanivalikute küpsised aasta. Kui valid “Jäta mind meelde”, püsib sinu sisselogimise teave kaks nädalat. Kui logid oma kontolt välja, siis sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Kui muudad või avaldad artiklit, salvestatakse sinu brauserisse täiendav küpsis. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ja näitab lihtsalt äsja redigeeritud artikli postituse ID-d. See aegub 1 päeva pärast.

EttevõteKüpsise nimiDomeenSäilitamise aegFunktsioon
tallinn-airport.eePHPSESSID tallinn-airport.eeBrauseri seansi lõppSäilitab kasutaja veebitaotluste sessioonioleku.
google-analytics.com_ga tallinn-airport.ee2 aastatRegistreerib kasutaja unikaalse tunnuse, et luua statistilisi andmeid selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab.
google-analytics.com_gattallinn-airport.eeBrauseri seansi lõppGoogle Analytics kasutab veebitaotluste ahendamiseks.
google-analytics.com_gidtallinn-airport.eeBrauseri seansi lõppRegistreerib kasutaja unikaalse tunnuse, et luua statistilisi andmeid selle kohta, kuidas külastaja veebilehte kasutab.
google-analytics.comcollectgoogle-analytics.comBrauseri seansi lõppKasutatakse andmete saatmiseks Google Analyticsile külastaja seadme ja käitumise kohta Jälgib külastajat erinevates seadmetes ja turunduskanalites.

Teistelt veebisaitidelt sisendatud sisu

Artiklid sellel veebisaidil võivad sisaldada sisseehitatud sisu (nt videod, pildid, artiklid jne). Teistelt veebisaitidelt sisseehitatud sisu käitub täpselt samamoodi nagu külastaja oleks külastanud seda teist veebisaiti.

Need veebisaidid võivad koguda sinu kohta andmeid, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimist ja jälgida sinu interaktsiooni selle sisseehitatud sisuga, sealhulgas jälgida sinu interaktsiooni selle sisseehitatud sisuga, kui sul on konto ja oled sellel veebisaidil sisse loginud.

Kellega me andmeid jagame?

Kui taotled parooli lähtestamist, siis sinu IP-aadress lisatakse lähtestamise e-kirjale.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Kui jätad kommentaari, siis kommentaar ja selle metaandmed säilitatakse määramata ajaks. Seda selleks, et saaksime automaatselt ära tunda ja heaks kiita kõik järelkommentaarid, selle asemel et neid kinnitamise järjekorras hoida.

Kasutajate jaoks, kes registreeruvad meie veebisaidil (kui neid on), salvestame ka nende isikuandmed nende kasutajaprofiilis. Kõik kasutajad saavad oma isikuandmeid igal ajal näha, muuta või kustutada (välja arvatud kasutajanimi). Veebisaidi administraatorid saavad ka seda teavet näha ja muuta.

Millised õigused sul oma andmete üle on?

Kui sul on sellel veebisaidil konto või oled jätnud kommentaare, saad taotleda isikuandmete ekspordifaili saamist, mis sisaldab kõiki sinu kohta käivaid andmeid, sealhulgas andmeid, mille oled meile esitanud. Saad ka taotleda, et kustutaksime kõik sinu kohta käivad isikuandmed. See ei hõlma andmeid, mida me oleme kohustatud administratiivsetel, õiguslikel või turvalisusega seotud eesmärkidel säilitama.

Kuhu su andmed saadetakse?

Külastajate kommentaare saab kontrollida automaatse rämpspostituvastusteenuse kaudu.