Navigeeri sisualale

Käsipagasi KKK

Kuidas saame abiks olla?

Tähelepanu!

Julgestuskontrollis jääb julgestustöötajale alati õigus hinnata eseme ohtlikkust ja mitte lubada keelatud esemete loetelus nimetamata esemeid lennuki pardale, kui neid on võimalik kasutada vigastuse tekitamiseks. Kui kahtled, kas ese on käsipagasis lubatud, siis paiguta see pigem registreeritud pagasisse või võta ühendust lennujaama infoga telefonil (+372) 605 8888 või oma lennufirmaga.

Julgestuskontrollis kontrollitakse vedelikke spetsiaalse seadmega ning mõnikord võib tekkida vajadus vedelike mahuti avada, et teha täiendav kontroll. Julgestustöötajale jääb alati õigus otsustada esemete, sh vedelike mittelubamist õhusõiduki pardale.

 

Korduvad küsimused käsipagasi kohta

Kiire ja sujuv julgestuskontroll

Et lennueelne julgestuskontroll kulgeks sujuvalt, järgi neid nõuandeid:

 • Tutvu juba enne lennujaama tulekut reeglitega selle kohta, milliseid esemeid on keelatud panna käsipagasisse. Paki kõik need esemed äraantavasse pagasisse.
 • Arvesta, et käsipagasis tohib võtta vedelikke maksimaalselt 2 liitrise mahutavusega anumates.
 • Paiguta ülerõivad, mütsid, sallid, prillid, kõrvaklapid ning teised kerged esemed käsipagasisse, sest need võivad jääda julgestusliini lintide vahele ja puruneda.
 • Julgestuskontrolli liini juurde jõudes aseta käsipagas ettenähtud pagasikasti.
 • Tee tühjaks oma taskud ja võta ära püksirihm juhul, kui sellel on metallist panna. Paiguta esemed võimalusel käsipagasisse.

Palun arvesta võimalusega, et isegi siis, kui su pagasis ei ole keelatud esemeid, võidakse teha pagasile pisteline kontroll, et võtta lõhkeaine proov. Sel juhul järgi julgestustöötaja juhiseid.

Mitut kasti ma võin julgestuskontrollis oma käsipagasi ja riiete jaoks kasutada?

Sa võid oma asjade jaoks võtta nii palju kaste, kui sul parasjagu vaja on – neid on igal liinil piisavalt. Kui kasutasid mitut kasti, jälgi, et sa pärast kontrolli läbimist midagi liinile ei unustaks.

Kust ma saan info esemete kohta, mida on keelatud panna käsipagasisse?

Keelatud esemete info leiad siit, aga arvesta, et täielikku loetelu ei ole võimalik koostada. Seepärast on julgestustöötajal õigus hinnata iga eseme ohtlikkust. Tal on õigus mitte lubada lennuki pardale eset, mida on võimalik kasutada vigastuse tekitamiseks – isegi siis, kui seda ei olnud kirjas keelatud esemete loetelus.

Mida on mõeldud vedelike all?

Lennundusjulgestuses mõeldakse vedelike all 1) täiesti vedelaid tooteid (näiteks joogid ja parfüümid), aga ka näiteks 2) pastasid, kreeme, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid ja kuivi segusid ning aerosoolmahuteid. Seega kuuluvad lennureisija jaoks vedelike hulka ka hambapasta, juuksegeel, habemeajamisvaht, supid, siirupid, võileivamäärded ja muud samalaadse konsistentsiga tooted. Vedelikeks liigitatakse kõik toiduained, mis ei ole tahked.

Kuidas ma pean käsipagasisse pakkima oma kreemid, hambapasta jms?

Käsipagasisse on lubatud võtta vedelikke, kui need on pakendatud 2 liitrilise mahutavusega anumatesse.

Kas vee- jm joogipudelid on keelatud?

Läbi julgestuskontrolli võib käsipagasis viia vedelikke, mis on pakendatud kuni 2 liitrise mahutavusega anumatesse. See tähendab, et oma isikliku joogipudeliga võib julgestuskontrollist läbi tulla, kui see pole suurem, kui 2 liitrit.

Kas on lubatud võtta kaasa tühi veepudel?

Jah, käsipagasise tohib võtta tühja pudeli, mida saab soovikorral reisiterminali ootealal kraaniveega täita.

Kas ravimid on lennuki pardale lubatud?

Jah, lennukis vajalikud ravimid ja eridieettoidud võid võtta käsipagasis kaasa, kuid arvesta, et need vaadatakse julgestuskontrollis läbi. Seepärast soovitame pakkida ravimid ja eridieettoidud (sh vedelad ravimid) nii, et saad need kõik korraga julgestustöötajale näitamiseks kotist välja võtta.

Kas tohin panna käsipagasisse nohu- ja köharohu?

Jah, nohu- ja köharohi on käsipagasis lubatud. Tallinna lennujaam liigitab need ravimite hulka. Siiski arvesta, et ravimid vaadatakse eraldi läbi. Võib juhtuda, et nende pakendid avatakse.

Kas ma tohin võtta käsipagasis kaasa beebitoidu?

Jah, reisil vajalik beebitoit on lubatud pardale võtta, kuid arvesta, et see vaadatakse julgestuskontrollis läbi. Mõnest toidust tuleb võtta proov, mis tähendab, et selle pakend tuleb avada. Paki beebitoit nii, et sul oleks seda lihtne julgestustöötajale näidata.

Kas kontaktläätsevedelik võib olla käsipagasis?

Jah, kontaktläätsevedelik võib olla käsipagasis. Tallinna lennujaam liigitab selle ravimite hulka. Siiski arvesta, et läätsevedelik vaadatakse eraldi läbi. Võib juhtuda, et pakend avatakse.

Mis saab kosmeetikatoodete, jookide ja teiste vedelikega, mille ostan lennujaama kauplustest?

Lennuki pardale võid võtta kõik kosmeetikatooted, alkohoolsed joogid ja muud vedelikud, mille ostsid lennujaama kauplustest pärast julgestuskontrolli läbimist. Vajaduse korral pakib müüja su ostu spetsiaalsesse STEB-kotti, et saaksid selle võtta kaasa lõppsihtkohta ka siis, kui läbid mitu lennujaama.

Kas kilu, räimed tomatis, leib, moos, mesi ja muud toiduained on käsipagasis lennukipardale lubatud?

Käsipagasisse on lubatud võtta kõik toiduained, mis on tahkel kujul (näiteks leib). Tähelepanelik peab olema nende tahkete toiduainete puhul, mis on vedeliku sees (näiteks räimed tomatis, kilu). Nende puhul tuleb vaadata pakendi suurust, mis kindlasti ei tohiks ületada 2 liitrit (või kui pakendile on märgitud kilod, siis 2 kg).

Vedelal või kreemjal kujul olevate toiduainete (näiteks moos, sulatatud juust, mesi, või) puhul peab samuti jälgima, et pakendi suurus jääks 2 liitri või 2 kilogrammi piiresse.

Kui soovite võtta käsipagasisse toiduained, mille juures peab arvestama toote pakendi suurust, siis tuletame meelde, et kogu vedelike reegli alla käiv peab mahtuma üheliitrilisse korduvsuletavasse läbipaistvasse plastikkotti, mis seejuures sulgub korralikult.

Soovitame pakkida kõik toiduained ära antava pagasi hulka või osta need julgestuskontrolli järel lennujaama kauplustest. Seal on müügil lai valik Eesti toiduaineid, sealhulgas mett, Muhu leiba, kilu, heeringat ja sulatatud juustu.

Kas küünekäärid ja taskunuga on lubatud võtta pardale?

Kui kääride või noa tera pikkus on alla 6 cm, siis võid panna selle eseme käsipagasisse. Soovitame siiski pakkida kõik terava otsa või terava servaga esemed äraantavasse pagasisse, samuti muud esemed, mis võivad ohustada lennuki meeskonda või kaasreisijaid.

Minult võeti julgestuskontrollis kätelt proov. Millega on tegu?

Sellise proovi võtmise eesmärk on avastada reisijate kehalt ja esemetelt lõhkeaine jääke. Kui sinult võeti proov, siis see ei tähenda, et oled midagi valesti teinud – enamasti on tegu pistelise kontrolliga.

Kas kehaskänner on mulle ohtlik?

Tallinna lennujaama kehaskanneri ProVision 2 lairiba-raadiolained on tootja kinnitusel reisijale täiesti ohutud. Röntgenikiiri see kehaskanner ei kasuta.

Kas Tallinna lennujaam on ainuke jaam, kus kehtivad nii karmid julgestusreeglid?

Ei, lennueelne julgestuskontroll tehakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides ühtmoodi. See hõlmab reisijate kontrolli ja nende pagasi läbivalgustust. Julgestuskontrolli aluseks on nõuded, mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 300/2008.

Mis juhtub nende vedelike või muude keelatud esemetega, mis julgestuskontrolli käigus leitakse?

Keelatud esemed võib reisija jätta julgestustöötajale, kes viib need hävitamisele. Väärtuslikumad esemed võib reisija jätta Tallinna lennujaama hoiukarpi, mis asub infopunktis. Reisilt naastes saab ta sealt oma esemed kätte.

Kas sinise leegiga tulemasinaga võib lennukisse minna?

Sinist leeki tekitavaid tulemasinaid ei ole lubatud lennuki pardale kaasa võtta.

Kas ma võin reisile kaasa pakkida ilutulestikke või säraküünlaid?

Ilutulestikke ja muud pürotehnikat ei ole lubatud õhusõidukisse võtta – seda nii käsipagasis kui ka registreeritud ehk äraantavas pagasis.

Kuidas pakkida akupanka, lisaakut ja akusid, mis on seadme küljes?

Akupanga ja lisaaku, mis ei ole seadme küljes võib lennureisile kaasa võtta ainult käsipagasis, seejuures peab kindlasti arvestama teatud tingimustega:

 • kuni 100 Wh igasuguse akuga akupankasid ja lisaakusid võib kaasa võtta eriloata (igasugused akud lubatud ainult siin selle tingimuse puhul!)
 • 100-160 Wh liitiumakudega akupankade ja lisaakude puhul peab olema lennuettevõtja luba
 • üle 160 Wh akupangad ja lisaakud on täiesti keelatud

Wh väärtuse arvutamiseks on abiks valem Wh = mAh x V / 1000

Kui aku on elektroonikaseadme küljes, siis on seda lubatud pakkida ka ära antavasse pagasisse (st registreeritud pagasisse), seejuures peab arvestama järgnevate tingimustega:

 • kuni 100 Wh liitiumakuga seadmeid võib kaasa võtta eriloata
 • 100-160 Wh liitiumakuga seadme puhul peab olema lennuettevõtja luba
 • üle 160 Wh akuga seadmed on täiesti keelatud

Kui märgised mahutavuse kohta on akupangal või akul kulunud või puuduvad, siis võib reisija tõendada akupanga/aku mahutavust ka ostutšeki, interneti ostukinnituse või mõne muu dokumendi põhjal. Seda asjaolul, et ka reisijatel endal lasub vastutus, et ohtlikud ained ja esemed ei satuks lennuki pardale, mistõttu oleks hea, kui reisija suudab tõendada, et antud akupank/aku, mille ta soovib lennuki pardale kaasa võtta, jääb lubatu piiresse. Kui tõendada ei ole võimalik, siis julgestustöötaja ei saa antud eset julgestuspiirangualale ja lennuki pardale lubada.

Kui tegemist ei ole liitiumakudega (näiteks on tegemist NiMH akuga), siis nende vedamise kohta saate küsida lennuettevõtjalt.

Liitiumakude kohta on kokku pandud lühikokkuvõtte, mida saab lugeda siit.
Kui sinu akude kohta tabelis või kokkuvõtvas brošüüris informatsiooni ei ole (näiteks NiMH akude puhul), siis nende kohta saate küsida lennuettevõtjalt.

Kas julgestuskontrolli masin on ohutu minu käsipagasisse pakitud fotofilmile?

Tallinna lennujaama julgestuskontrolli masinad võivad kahjustada käsipagasisse pakitud fotokaameratesse mõeldud filmirulle. Selleks, et need ei saaks kahustada palume need kontrollimiseks anda julgestustöötaja kätte.

Lennujaama infopunkt

Lisaküsimuste korral pöördu palun Tallinna lennujaama infopunkti poole

E-mail: [email protected]

Telefon: (+372) 605 8888

Oled parajasti lennujaamas?

Leia infopunkt lennujaama kaardilt

Kõik kontaktid