Navigeeri sisualale

Kvaliteet ja lennuohutus

Kvaliteet

ASi Tallinna Lennujaam kvaliteedijuhtimise eesmärk on tagada süsteemse ja protsessikeskse lähenemisviisi kaudu osutatavate teenuste kvaliteet. Tallinna lennujaamas tähendab kvaliteet eesmärkide saavutamist, vastavust kohalduvatele nõuetele ja kokkulepetele ning läbi huvipoolte rahulolu meie pakutava teenuse ja väärtusega.

Juhtimissüsteemi loomisel on võetud aluseks rahvusvaheliste standardite EN-ISO 9001:2015 ja EN-ISO 14001:2015 nõuded, samuti lähtutakse ICAO (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 216/2008 ja Komisjoni määrusest nr 139/2014.

Alates 2005. aastast kuuluvad ASi Tallinna Lennujaam koosseisu regionaalsed lennujaamad. Juhtimissüsteemid on regionaalsetes lennujaamades sertifitseeritud alates aastast 2012.

Ettevõttele on väljastatud sertifikaadid:


Lennuohutus

Lennuohutuse eesmärk on tagada ohutus kõigil tegevusaladel AS Tallinna Lennujaam lennuväljade territooriumil, regulaarne ja katkematu lennutegevus ning klientide teenindamine iga ilmaga, järgides rahvusvahelisi ohutusnõudeid ja standardeid.

AS Tallinna Lennujaam ja AS Tallinn Airport GH ohutuspoliitika