Navigeeri sisualale

VIP teenuste tingimused

 

 • Klient ja/või teenuse tellija peab teavitama AS Tallinna Lennujaama viivitamata, kui VIP-teenuse tellimisvormis märgitud info (sh lendude numbrid, sihtkohad, saabumis- ja väljumisaeg, reisijate arv ja muu teenusega seotud info) muutub. Sellisel juhul peab teenuse tellija saama teenusepakkujalt kinnituse muudetud lendude andmete kättesaamise kohta.
 • Kui klient ja/või teenuse tellija rikub eelpoolnimetatud kohustust, vastutab klient ja/või teenuse tellija täielikult kahju eest, mida võivad tekitada AS Tallinna Lennujaamale kolmandad isikud.
  VIP-alale tuleb saabuda vähemalt 1 tund enne väljalendu, et jõuda õigeaegselt lennule.
 • Gruppide puhul tuleb VIP-alale saabuda koos. Teenuseid osutatakse ainult väljumislendudele.
 • Teenuse hind ei sisalda VIP-ruumi kasutamist.

Pane tähele!

 • Kui maksja on KLIENDI poolt tellitud teenus, on TEENUSE TELLIMISEST POOLTTEIST kohustatud neid teavitama saadetavast arvest ja maksetingimustest.
 • Kui KLIENDI keeldub maksmast, vastutab TEENUSE TELLIMISEST POOLTTEIST täielikult maksmise eest.
 • Teie reisidokumendid peavad olema kehtivad ja vastama sihtkoha(de) nõuetele.
 • Palun pange tähele! Turvakontrollist vabastatud isikud on sätestatud Lennundusseaduse § 4611 lõikes 1.
 • Riigipead, Vabariigi Valitsuse liikmed, Riigikogu esimees, välisminister, nimetatud isikutega koos reisivad abikaasad ja alaealised lapsed on turvakontrollist vabastatud. Sarnase ametikohaga välisriikide isikud, nimetatud isikute kaitset tagavad isikud vastavalt Lennundusseaduse § 4611 lõike 4 sätetele ja nendega koos reisivad/kaasas olevad turvamehed või saatjad ning turvakontrollist vabastatud isikute käsipagas on samuti turvakontrollist vabastatud.
 • Vabariigi Presidendi Kantselei direktori taotlusel võib väliskülaline, keda on kutsetega Vabariigi Presidendi vastuvõtule kutsutud, turvakontrollist vabastada Välisministeerium.
 • Riigikogu esimees võib turvakontrollist vabastada Riigikogu külalisi, kes viibivad ametlikul visiidil Eesti Vabariigis. Teave turvakontrollist vabastamise kohta tuleb anda vastavalt Lennundusseaduse § 4611 lõike 43 sätestatud korrale.
 • Vabariigi Valitsuse liikme või riigisekretäri taotlusel võib Välisministeerium turvakontrollist vabastada ametlikul visiidil Eesti Vabariiki viibivaid külalisi.
 • Lennujaama või helikopteri operaatorit tuleb isikust, kes on turvakontrollist vabastatud, turvalisuse piiratud alale saabumisest kirjalikult teavitada vähemalt 48 tundi enne isiku saabumist lennujaama, kui see on võimalik.
 • Riiklikel pühadel, öösel (22.00-06.00), nädalavahetustel teenuse tellimisel või muutmisel 24-6 tundi ette lisandub hinnale 20%.
 • Teenuse tellimisel või muutmisel vähem kui 6 tundi ette lisandub hinnale 50%.
 • Teenuse tellimisel või muutmisel vähem kui 6 tundi ette lisandub hinnale 50%.
 • Kui teenus tühistatakse vähemalt 24 tundi enne teenuse osutamist, tagastatakse 100% hinnast.
 • Tühistamisel 12 kuni 24 tundi ette tagastatakse 50% hinnast.
 • Vähem kui 12 tundi ette tühistamisel või mitteilmumisel ei ole võimalik raha tagasi saada.