Navigeeri sisualale

Meie keskkonnapoliitika

AS Tallinn Airport GH on vastutustundlik ja keskkonnateadlik maapealse teeninduse ettevõte. Üheks meie eesmärgiks on tõsta meie töötajate ja sidusrühmade keskkonnateadlikkust ning toetada seeläbi keskkonnateadlikku mõtteviisi ka väljaspool meie ettevõtet.

Lennundus oma olemuselt ei ole küll keskkonnasõbralik tegevusala, kuid vastutustundliku maapealse käitlemise teenuse pakkujana oleme teadlikud oma põhitegevuse keskkonnamõjudest ja anname endast parima, et neid vähendada, parendada ettevõtte keskkonnaalast tulemuslikkust ja panustada igakülgselt valdkonna jätkusuutlikku arengusse.

Tallinn Airport GH keskkonnaalased eesmärgid ja kohustused:

  • Vastavus seadusandlusele – ettevõttes on loodud ja kasutusel jätkusuutlik süsteem tagamaks ettevõtte tegevuse vastavus seadusandlusele.
  • Keskkonnamõju vähendamine – me hindame, jälgime ja vaatame regulaarselt üle meie ettevõtte keskkonnaaspekte ja –mõju. Jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku arengu huvides kohaldame vajadusel enda tegevust ja seame uued keskkonnaalased eesmärgid. Oleme avatud muudatustele ja aitame kaasa algatustele, mis vähendavad jätkusuutlikult keskkonnamõju ning muudavad ressursside kasutamise efektiivsemaks.
  • Keskkonnateadlikkuse arendamine – teadvustame endale keskkonnateadlikkuse väärtust jätkusuutliku ja keskkonnahoidliku töökultuuri ja ühiskonna kujundamisel. Eesmärk on teavitada ja kaasata meie töötajaid ja partnereid ettevõtte keskkonnaeesmärkide täitmisel.
  • Jäätmete vähendamine ja taaskasutus – ettevõte arendab sisemist jäätmete sorteerimise süsteemi, eelistame korduskasutust ja suuname võimalikult suure osa tekkivaid jäätmeid ringlusesse.
  • Ressursside efektiivne kasutamine – optimeerime läbi teadlikkuse tõstmise ja uute tehnoloogiliste vahendite kasutusele võtmisega elektri, kütuse, vee, paberi ja teiste ressursside kasutamist.

AS-il Tallinn Airport GH on emaettevõttega tsentraliseeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem ja väljastatud sertifikaadid. Kontserni keskkonnaalaste tegevuste ja eesmärkidega on võimalik tutvuda siin.

AS-ile Tallinn Airport GH on väljastatud järgmised sertifikaadid: